Americki ciklidi

Artikli

Andinoacara aequinoctalis

Posted by Milan on March 23, 2010 at 9:14 AM

Andinoacara aequinoctalis(Goldsaum)(Regan 1905)

 

Genus:


    * Andinoacara stalsbergi,


    *Andinoacara aequinoctalis (Regan 1905)


    * Andinoacara rivulatus ( Günther 1859)


    * Andinoacara coeruleopunctatus


    * Andinoacara biseriatus


    * Andinoacara pulcher


    * Andinoacara latifrons


    * Andinoacara sapayensis, (Regan, 1903)


    * Andinoacara sp. "Maracaibo"


    * Andinoacara cf. pulcher"Venezuela"


Sinonimi za Andinoacara aequinoctalis:


Aequidens sp. “Goldsaum”,


Aequidens rivulatus“Goldsaum”,


Andinoacara cf. rivulatus sp. “Goldsaum”,


Andinoacara aequinoctalis,


Acara aequinoctialis.

 

  Nastanjuje Južnu Ameriku , Atlanski sliv , reka Rio Esmeralda u severo zapadnom Ekvadoru ,  Rio Daule ,severo zapadni Peru.


Prvo uhvaćeni primerak od strane  Günther, 1859 godine.

Alf Stalsberg je na svojoj ekspediciji uhvatio jedinku u reci Rio Esmeralda i poslao na analizu u Stokholm poznatom ihtioliogu Sven.O. Kollanderu u prirodnjački muzej na analizu i poređenje sa primerkom uhvaćenim od strane Günther-a.


Naime , Alf je sumljao još od 70- tih. Godina prošlog veka da je po sredi velika zabuna. Tih godina se pojavila nova vrsta u akvaristici poznatakao Andinoacara (Aequidens) rivulatus – green terror. Koja je manje atraktivna kako za trgovce tako i za tadašnju populaciju akvarista. Kako bi trgovci zadobili akvariste, oni su nabavili vrstu koja je atraktivnija po boji.  Bez razmišljanja joj dali pogrešno ime koje je 20 godina kružilo kao ispravno .

Posle određenog vremena Alf je dobio potvrdan odgovor od Svena da je bio upravu kad se nije pomirio da je goldsaum samo varijetet  A.rivulatus-a već zasebna vrsta koju je Günther opisao 1859 god.Tako da je proslo vise od 20 godina kako bi ova vrsta dobilasvoje pravo ime Andinoacara aequinoctalis (Goldsaum) .


Prirodno okruženje obiluje kamenjem, stenama bez biljaka.


Parametri vode:


tvrdoća  2–10°dGH,


karbonatna tvrdoća  0–2°dKH,


рН 7,5–8,5,


temperature 22–28°С


Andinoacara aequinoctalis zahteva veće akvarijume , dužine najmanje 1 m. Po mresmom paru potrebno je obezbediri najmanje 100 l sa dosta kamenja kao i oblasti sa slobodnim peskom . Najčešće plivaju u sredini akvarijuma  sa povremenim pretraživanjem dna u potrazi za hranom.

U prirodi se hrane rakovima , puževima, i insektima.


Atraktivna riba sa jasnim nijansama zelene, plave , koje prelepo izgledaju pred  kontrastom naradžaste ivice gornjeg i repnog  peraja. Telo je u osnovi zeleno sa tačkama po krljusti svetlo zelene nijanse. Telo se simetrično deli velika tamna pega .

Polnu zrelost postižu sa oko godinu dana života tj. oko 12cm za mužijaka  i  7-8 cm za ženka. Maksimalnu  veličinu dostižu sa oko 2 godine,  pri čemu mužijak dostiže 25 cm, ženka oko 15 cm.

Razlika kod muzijaka i ženka posle godinu dana je veoma izražena kako u veličini mužijaka tako i po grbi na čelu koja dobija nijansu  smeđe boje. Maska mužijaka se sastoji od 4 – 5 pruga florescentne zelene boje koja se protežu od oka od ustiju. Maska ženke  takođe ima pruge koje nisu tako jako izražene. Linije na masci kod ženke  prekida  upečatljiva mrlja tamne boje u obliku “suze”.Peraja kod ženke su zaobljena a kod mužijaka završavaju u špic.

Mlade ribe sporo rastu sve do nekih 6 cm dužine. Tada jedinke počinju da pokazuju zainteresovanost za teritorijom. U tom delu uzrasta dolazi do pojave prvih znaka polne zrelosti. Mužijaci naglo rastu i pokazuju netrpeljivost prema ostalim pripadnicima svoje vrste sa nastavkom rasta takvoponašanje postaje uobičajeno. Nisam primerio da su posebno agresivni prema ostalim stanovnicima aquarijum sem u period mresta.

Svadbeni ples je spektakl za posmatrati. Nekoliko dana pre mresta mužijak i ženka se hvataju za usta, plivaju napred - nazat postavljajući telo u obliku slova “S”.

 Posvećeno pretražuju oblast na kojoj će polagati jaja. Kopaju rupe , čiste kamenje , na kome će kasnije položiti ikru. Ženki se pojavljuje legalica u obliku cevi sa pljosnatim završetkom. Prilikom prolaska legalice preko kamena ženka ispušta oko 10 lepljivih jaja koja se momentalno hvataju za podlogu. Nakon njenog prolaska , mužijak pliva ize nje  tik iznad jaja, sa svojim špicastom papilom preliva jaja supermom. Proces se ponavlja sve dok ženka postavlja jaja što može trajati i nekoliko sati (najčešće sat i po ).

You need Adobe Flash Player to view this content.


 Nikada nisu polagalijaja u nekoj rupi i ako su ih čistili, kasnije te rupe koriste za skrivanje mladih posle izleganja. Inkubacija traje 2-3 dana, jaja svetlo žute boje promera oko 2 mm u prečniku su pažljivo poslagana na (kamen,panj, staklo). Broj ikre raste sa veličinom ženke, koja može brojati  do 2000 kom.

Nakon mresta ženka je izuzetno agresivna kako prema uljezimana pri čemu čuva teritoriju od oko 25 cm u prečniku tako i prema mužijaku koji većinu vremena patrolira po okoliko, drži odstupnicu uljezima.  Ženka pliva pod uglom sa glavom prema podmladku te neprestano vrši areaciju  grudnim peajima mašući napred-nazad.  U svojim napadima ženka je neverovatno eksplozivna sa jakim udarcima. Dešava se da uljez ne shvati šta ga je udarilo ako udarac dolazi sa strane.


Malci pri izleganju signaliziraju da su oživeli  mahajući repićima. Roditelji ih pažljivo izvlače iz raspukle opne, prenose u predhodno pripremljeno udubljenje prečnika od oko 4 cm. Svetlo sivi malci ce proplivati nakon 5 dana od izleganja,  sedmi dan počinju da čupkaju po okolini u potrazi za hranom. Malci jedu sitne alge, artemiju i usitnjenu suvu hranu.Veoma su brzi posle nekoliko dana tako se kriju od nevolja.

Dešava se da ženka pokazuje odlike selektivnog kanibalizma.  Naime, posmatraju ću pažljivo primetio sam da ženka prati određenu jedinku prilazi joj , nastavlja dalje , zatim dolazi do sledeće i naprasno je napadne i jede zatim prilazi jednoj koja pliva u krug, opet napad i jede.

Shvatio sam da ona ustvari traži defektne jedinke kako ne bi bile konkurencija u prehrani ostalih zdravih mladunaca. Nakon desetak dana broj malaca je spao na manje od 50 % , koji su  već suspremni da brzo plivaju i reaguju kad ženka ratrese telom pri dolasku opasnosti. Briga o malcima traje nekoliko nedelja ako se nalaze u zasebnom akarijumu. Nakon tog vremena roditelji ponavljaju ciklus razmnožavanja a malciim postaju potencijalni neprijatelji  i nakraju obrok.

 

 

Categories: Juzna Amerika

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

You must be a member to comment on this page. Sign In or Register

0 Comments